Der Verkäufer differenziert nicht bei der Nutzung zwischen sein Käufer innerhalb und außerhalb Ungars innerhalb der Europäischen Union. Mangels Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sichert der Verkäufer innerhalb Ungarns den Vertrieb und Übernahme der bestellten Produkte.

Die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Einkäufe außerhalb Ungarns gemäß Auslegung der Bestimmungen insofern, daß jene Verbraucher als Käufer gewertet werden, die Staatsbürger eines Mitgliedsstaates sind, oder einen ordentlichen Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat haben, oder jene Unternehmen, die in einem Mitgliedsstaat eine Niederlassung haben und in der Europäischen Union als Endverbraucher Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen, oder diese Absicht hat.
Jene natürliche Personen können als Verbraucher gewertet werden, die so handeln, daß die Handlungen außerhalb des Tätigkeitsgebietes von Handel, Industrie, Gewerbe oder Fachtätigkeit liegen.

Die Sprache der Kommunikation und des Kaufes ist in erster Linie die ungarische Sprache, der Verkäufer ist nicht verpflichtet, mit dem Käufer in dessen Muttersprache zu kommunizieren. Der Verkäufer ist im Bezug des Produktes nicht verpflichtet, im internationalen Recht geregelten außervertraglichen Erwartungen zu entsprechen, so wie Etikettierung oder branchenspezifische Erwartungen. Der Verkäufer ist auch nicht verpflichtet, den Käufer über diese Bestimmungen zu informieren.

Sollte der Käufer nicht anders verfügen, verwendet der Verkäufer in Bezug auf seine Produkte die ungarische Mehrwertsteuer.

Wir bitten Sie, vor dem Absenden Ihrer Bestellung diese Dokumente gründlich zu studieren, weil der Abschluss Ihrer Bestellung mit der Akzeptierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gleichgestellt wird.

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az ÁSZF tartalmát!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az FL-NET Kft. (továbbiakban: Eladó), és az Eladó által a www.digitalmind.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vevő ill. Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.digitalmind.hu weboldalon keresztül történik. Az FL-Net Kft. áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Nem minősül fogyasztónak az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. (2013 évi V. törvény [ptk]: 8:1.§(1) bekezdés 3.)

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Szerződés: Eladó és Vevő között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes áru, árucikk, ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi Terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia is.

Vevő/Ön: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Weboldal (vagy honlap): http://digitalmind.hu a szerződés megkötésére szolgáló weboldal (honlap).

Általános tudnivalók, területi hatály, ár

1. Az online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2. Az online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

4. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

5. Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

6. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely -hacsak nincs külön jelölve- az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

7. A weboldal az internethálózat sajátosságai miatt a világ összes országából elérhető. A weboldal a látogatók IP címének alapján állítja be a területi sajátosságokat (ilyen pl. a nyelv és a feltüntetett pénznem). Amennyiben a látogató az IP címe alapján nem EU-s országból érkezik úgy a feltüntetett ár nem tartalmazza az ÁFA-t. Ilyen esetekben az ÁFA-mentes értékesítéshez a szállítás és a számla kiállítása előtt egyéb okmányok megküldése szükséges. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás és ügyintézés minden esetben egyedi.

Abban a ritka és speciális esetben ha nem EU-s országban regisztrált IP címről érkezik a látogató, de EU-s (benne természetesen magyar) címre számláztatja és szállíttatja a terméket, az ÁFA a címek beállítása után (de még a megrendelés véglegesítése előtt) már látható és a vételárhoz hozzá van adva. Ez nem minősül hibának vagy a vevő megtévesztésének, a jelenséget a weboldal nemzetközi beállítási okozzák.

8. A szerződés nyelve: magyar. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv. Eladó nem köteles a vásárló nemzetisége szerinti nyelven kommunikálni Vevővel.

Eladó nem köteles megfelelni a Vevő állama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.

9. Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék és vásárlás esetében.

10. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Vevő adatainak valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, vagy a Vevő az Eladó által indított megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, vagy megadott elérhetőségein nem elérhető: az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

11. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Termékek feltüntetett tulajdonságai

A vásárlandó Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy annak részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás, műszaki adattábla tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a csomaggal együtt a használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Nem küldünk használati utasítást egyes speciális esetekben olyan Termékekhez, amelyek felhasználásához nem szükséges az, vagy a Termék gyártója nem biztosítja azt. (ilyen tipikus eset pl.: a kapu távirányító, melynek programozása nem a vásárolt Termék, hanem a Vevő tulajdonában levő vevő eszköz működésének függvénye). A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak

Az elektronikus szerződés megkötésének lépései:

1: regisztráció a webáruházba - a Vevő a regisztrációkor köteles valós adatokat megadni. A személyes adatok módosítása a fiókom menüben a személyes adatok pontban bármikor lehetséges. 2: a termék kiválasztása és megrendelése (kosárba gomb - a kosár tartalma a rendelés lezárásig bármikor módosítható) 3: kézbesítési, és számlázási címek megadása (a két cím eltérő is lehet) 4: szállítási mód kiválasztása 5: fizetési mód kiválasztása 6: megrendelés megerősítése

Vevő a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

7. A vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy vételi ajánlata az Eladóhoz megérkezett.

Amennyiben nem kapta meg ezt a levelet, kérjük ellenőrizze elektronikus postaládájáénak SPAM fiókját, illetve keresse meg Eladót az elérhetőségei egyikén. Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – az Eladóval e-mail útján haladéktalanul közölni.

8. Az automata visszaigazoló e-mail nem minősül az Eladó részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Felek között.

9. Az Eladó a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vevőt tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható idejéről. Érvényes szerződés a Felek között ekkor jön létre.

Házhoz szállítás, átvétel

1. Az áruházban megrendelt termékeket a Vevő által megjelölt címre a megrendelését követő e-mailben vagy az Eladó telefonos visszajelzése szerinti időpontban a csomag jellegétől (méret, súly) függően vagy a Magyar Posta, a DPD vagy a GLS futárszolgálat szállítja ki. A kiszállítást végző cégről és a csomagszámról a csomag feladásának napján Eladó e-mail és/vagy telefonos értesítést küld a Vevő címére. Csomagot postafiók címre nem lehetséges elküldeni.

2. A csomag feladásának napján küldött e-mail tartalmazza a várható kézhezvétel napját. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladónak nem áll módjában vállalni.

3. Webáruházunkban bolti átvételre nincs lehetőség.

Fizetési módok és kedvezmények

1. Utánvétes fizetés házhozszállítással: az áru átvételekor készpénzben, Ön a futárnak fizet. A futárnál fizetendő összeg megegyezik a megrendeléskor megállapított összeggel, tartalmazza a termék árát és -amennyiben Vevő kért szállítást- abban az esetben a szállítási költségeket. A szállítási költség 1.750-3.800 Ft közötti díj. A díj összege sávosan súlyfüggő, a szállítási díj a megrendelés véglegesítése előtt a Weboldalon feltüntetésre kerül, és a visszaigazolásban is szerepel.

200.000 Ft vásárlás vagy 50 kg. összsúly feletti csomagoknál a szállítás minden esetben díjmentes.

2. Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

Adatvédelem

Az Eladó teljes adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a Weboldal adatkezelés menüpontjában található meg.

Mind a hálózati kommunikáció, mind pedig az adatok tárolása, őrzése során Eladó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a védelmét. Eladó birtokunkban lévő adatokat nem bocsátja más felhasználók rendelkezésére, sem üzleti-, sem marketing-, sem magáncélokra. Az Eladó kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A megrendelt csomag kézhezvételének biztosítása érdekében a csomagszállító cég -kizárólag a szállítási feladat elvégzése érdekében felhasználhatóan- az alábbi adatokat kapja meg:

  • szállítási név, szállítási cím

  • telefonszám, e-mail cím

  • fizetendő díj

    Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről az elérhetőségeink alatt található telefonszámon, email-, vagy postai címen. Eladó a Vevőktől kapott személyes adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el. Jogszerűtlen adatkezelés esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért.

    Adatvédelmi nyilvántartási számunk: ABI-5745/2010/N

Megrendelés módosítása, törlése

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a termék átvételének napja előtt a rendelését módosítani, illetve a vásárlástól elállni. Ebben az esetben az elállás a Vevő számára költségmentes. A megrendelés módosítását vagy visszavonását a számla kiállításáig a Vevő az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen, faxon ill. telefonos hívószámon teheti meg.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
1) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
2) a terméknek,
3) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Elállási jog és elállási jog gyakorlásának menete

1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

3. Mindkét esetben az Eladó e-mailben 24 órán belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó ASZF-ben feltüntetett csomagküldési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7. A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A vevő kérésére az Eladó gondoskodhat a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket az Eladó ügyfélszolgálata fogadja. Ennek a szállításnak a költsége a Fogyasztót terheli.

8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó (utánvétes eredeti fizetés esetén elsősorban átutalást) kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

11. Nem gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szerinti esetekben.

12. Termék visszaküldésének címe: FL-Net Kft. 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 15 Kérjük a csomagon telefonos elérhetőségünket is feltüntetni: 70/6784-784 e-mail:info@digitalmind.hu

Levelet és kisméretű visszárut az FL-Net Kft. 9401 Sopron Pf. 326 címre is el lehet juttatni.

Jótállás

1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik.

3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

4. Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság

Kellékszavatosság

1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Egyéb fontos tudnivalók

Az Eladó előzetes bejelentés és indoklás nélkül módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait. Minden módosítás a megjelenés időpontjában lép életbe. Az oldalon szereplő árak - néhány esetben - a beszerzés függvényében változhatnak! Az oldalon szereplő esetleges elírásokért az Eladó nem vállal felelősséget.

Az oldal üzemeltetőjének (ELADÓ) adatai:

FL-Net Kft. 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 15

Adószám: 13513784-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-030148

Képviseli: Magyar Bertalan Illetékes Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 99 788 548

E-mail: info@digitalmind.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 04479-0001

Levelet és kisméretű visszárut az FL-Net Kft. 9401 Sopron Pf. 326 címre is el lehet juttatni.

A Webáruházat kiszolgáló szerver üzemeltetője:

Dotroll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: support@dotroll.com

Panaszügyintézés, elérhetőségek:

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Postai cím: FL-Net Kft. 9401 Sopron, Pf. 326

Csomagküldés: FL-Net Kft. 9400 Sopron, Vasvári P. u. 15

Telefon/Fax: 99/788-548

e-mail: info@digitalmind.hu

Eladó a Vevő által előterjesztett kifogásokat hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.

Vevő szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni:

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és

internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

​Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Amennyiben vitája van az eladóval, az Európai Únió állampolgáraként jogosult igénybevenni az EU alternatív vitarendezési fórumát. Az Európai Unió online vitarendezési fóruma a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Hatályos: 2020.02.01.-től

Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014.(II.26.)kormányrendeletafogyasztóésavállalkozásközöttiszerződésekrészletes szabályairól

19/2014.(IV.29.)NGMrendeletafogyasztóésvállalkozásközöttiszerződéskeretébeneladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS(EU)2016/679 RENDELETE (2016.április27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ASZF ITT pdf formátumban letölthető.